آتش‌بس ۳ روزه در افغانستان به روز جمعه (دهم اسد) روز اول عید قربان برقرار خواهد شد.

Good news

Related