موج جدید کرونا در اروپا؛ آلمان رکورد زد، ماراتن پاریس لغو شد آلمان، فرانسه، اسپانیا و یونان با افزایش چشمگیر موارد ابتلا روبرو شده‌اندمنبع تصویر،EPA توضیح تصویر، آلمان، فرانسه، اسپانیا و یونان با افزایش چشمگیر موارد ابتلا روبرو شده‌اند موج جدید

موج جدید کرونا

Related